De Tibetaanse Terrier
>
Onze Club
De Tibetaanse terrier
Puppy info
Fokkers info
Fotoalbum
Lezers vertellen
Shows
Show resultaten
Links
Gezondheid
Downloads
Sponsors
 
 
 

Gezondheid

PRA  EN CATARACT : Een oogafwijking waardoor de hond al heel snel blind kan worden. Dit is erfelijk, ons fokreglement zegt dan ook dat de fokhonden eerst getest dienen te worden alvorens er mee gefokt mag worden want bijna alle pups zullen het mee vererven. De afwijking is niet door een niet gespecialiseerde dierenarts te constateren, hiervoor is speciaal apparatuur nodig.

Cataract: samenvatting

Hierbij zien we een witting of troebeling van de lensvezels en/of lenskapsel.

Er bestaan verschillende stadia, zo spreken we o.a. van beginnend cataract, als minder dan 10-15% van het lensvolume troebel is, en van rijp cataract als gans de lens troebel is.

Onrijp cataract Rijp cataract

 

Overrijp cataract

Heel uitzonderlijk gebeurt het dat de witte lensinhoud voor een deel bezinkt in het lenszakje en/of dat er een deel uit het lenszakje lekt. Dan is het mogelijk dat soms een deel van het netvlies terug zichtbaar wordt en dat de hond een deel van zijn gezichtsvermogen terug krijgt.

Oorzaken van cataract zijn onder andere trauma, toxische producten, suikerziekte en ontsteking.

In een groot aantal van de gevallen is het optreden van cataract erfelijk bepaald. In dit geval wordt het ten stelligste afgeraden om met de aangetaste hond te kweken.

Het is ook mogelijk dat uw hond ook nog andere oogafwijkingen heeft, die in feite verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van dit cataract. Dan spreken we van secundair cataract.

Suikerzieke patiënten die worden behandeld met insuline  hebben een erg grote kans om na verloop van tijd toch een lenstroebeling te krijgen. Zelfs als ze goed geregeld zijn behouden ze een licht verhoogde suikerspiegel,  wat uiteindelijk nadelig is voor de lens. Ze ontwikkelen dan een beiderzijds, symmetrisch en snel ontwikkelend cataract. 

Een bepaalde vorm van lenstroebeling die we o.a. bij de Retrievers zien wordt driehoekjes-cataract genoemd. Diep in de lens juist voor het achterste lenskapsel zien we dan een witte plek.  

Driehoekjes-cataract

Sommige vormen van cataract zijn al aanwezig vanaf de geboorte, we spreken dan van een congenitaal cataract. In principe is deze zichtbaar vanaf het moment dat de oogjes open gaan. In de praktijk wordt het vaak pas vastgesteld rond de leeftijd van 6-8 weken of later. Als cataract optreedt tussen het eerste en achtste levensjaar, dan  spreken we van een juveniele vorm. Bij nog later optredende troebelingen zeggen we dat het een ouderdoms cataract is.

Het is niet altijd voorspelbaar of een troebeling in de lens zal uitbreiden of niet. Daarom zijn geregelde hercontroles nodig om te zien of de witting groter wordt.

Oudere honden krijgen een wit-blauwige schijn in hun lenzen. Het is belangrijk om  “echt” cataract te onderscheiden van dit ouderdomsverschijnsel, dat we lenssclerose noemen. Bij sclerose kan de hond nog zien doorheen zijn lenzen. Dit is niet het geval bij cataract. De dierenarts kan met behulp van geschikte toestellen een juiste diagnose stellen.


Tot hiertoe bestaan er nog geen medicijnen die de cataract ontwikkeling vertragen. Is er een plek in het midden van de gezichtsas, dan kan er voor het dier verbetering zijn door gebruik te maken van oogdruppels die de pupil meer openzetten, een mydriaticum. Bij erge gevallen kan alleen een chirurgische ingreep nog verbetering geven, de voorwaarde is wel dat het netvlies van het dier nog normaal moet werken.

Tekst en foto's:
Dierenarts Gerlinde Janssens

 
www.tibetanterrierclub.be
 Webdesign Marleen De Winter
 
©copyright Belgian Tibetan Terrier Club - All rights reserved - 2006-2019